Analiza de intelligence

Intelligence

Analiza de intelligence - reprezintă procesul de transformare a datelor primare, culese prin intermediul surselor secrete (HUMINT, SIGINT, IMINT, MASINT) sau deschise (OSINT), în informații de relevanță pentru securitatea națională.

 

Această activitate presupune selectarea, separarea, compararea și integrarea datelor de primă sesizare, iar ca finalitate al acestui proces complex – elaborarea de produse de intelligence (document complex cu informaţii verificate, oportune şi relevante, cu elemente de evaluare şi prognoză).

 

Efortul principal al analiştilor Serviciului este aplicarea judecăţilor de valoarea, îndeosebi asupra incertitudinilor, datelor incomplete, situaţiilor ambigue versus direcţionarea de culegere a datelor (pentru componenta informativă şi contrainformativă).

 

Rezultatul analizei de intelligence (produsul de intelligence), de regulă, este diseminat către beneficiarii legali/ factorii de decizie şi este destinat să sprijine luarea unor decizii de interes național pe două direcţii prioritare:

 

a) prevenirea/ diminuarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa securităţii naţionale;

b) valorificarea oportunităților de promovare a unor interese naționale.