Contrainformativă

Contrainformativă

În conformitate cu art.8 din Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 753-XIV  din  23.12.1999, activitatea contrainformativă este dedicată cunoașterii, prevenirii și contracarării riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale a Republicii Moldova derivate din acțiuni de spionaj, manifestări informativ-subversive, intenții și planuri ale serviciilor secrete străine, entităților paramilitare, teroriste, extremiste și a celor de sorginte separatistă.

 

Activitatea presupune racordarea unui management operațional, dar și analitic, menit să îmbine eficient inteligența, practicile creative și tehnologiile avansate pentru a acționa prompt și a răspunde situațiilor impredictibile.

 

În speță, ne referim la identificarea acelor acțiuni și persoane, care prin specificul activității desfășurare, ar servi ca ținte pentru serviciile speciale străine și entitățile adversare ce derulează activități orientate împotriva intereselor Republicii Moldova.

Aria de explorare în vederea protejării integrității și suveranității teritoriale de agresiuni directe, informaționale, dar și hibride, include principalele dimensiuni strategice precum domeniul politic, economic, social, militar și tehnologic.

 

Scopul constă în menținerea și asigurarea unor capacități funcționale ale statului, din punct de vedere a resurselor umane, tehnice și logistice, adaptarea rapidă a acestora în raport cu riscurile asimetrice, precum și valorificarea potențialului de dezvoltare în beneficiul direct al cetățenilor țării.