User menu

Audienţa

Întru executarea Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare, Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.46-II din 17 februarie 1997 "Privind asigurarea dreptului cetăţenilor la petiţionare" şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 689  din 13.11.2009 “Cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor” se stabileşte că audienţa conducerii Serviciului de Informaţii şi Securitate se efectuează:

  • Directorul Serviciului – în prima şi a treia zi de luni a lunii curente;
  • Directorii-adjuncţi ai Serviciului – în a doua zi de luni a lunii curente.

Înscrierea solicitanţilor pentru audienţă se efectuează de către Secretariat.

 

Informaţii suplimentare la tel:  /373 22/ 23 - 96 - 25.