User menu

Dezvoltarea culturii de securitate, un imperativ al timpului

Un grup, reprezentant al societăţii civile, participă la o sesiune de informare, organizată de către Institutul Naţional de Informaţi şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”. Evenimentul cu tema ,,Rolul serviciului  de intelligence în asigurarea securităţii naţionale, la etapa actuală”  are lor în perioada 18-19 octombrie curent.

 

În cadrul reuniunii, cadrele didactice ale Serviciului de Informaţii şi Securitate îşi  propun să promoveze cultura de securitate şi să dezvolte spiritul civic al tinerilor. Cu această ocazie, vor fi abordate subiecte ce vizează conceptul şi politica naţională de securitate, cadrul juridic al Serviciului, statutul şi competenţele ofiţerului de informaţii şi securitate. La fel, vor fi înaintate pentru dezbateri aspecte referitoare la securitatea societală,  cultura participativă a securităţi şi implicarea activă a cetăţeanului în asigurarea securităţii naţionale.

 

Oaspeţilor le vor fi prezentate noile tipuri de ameninţări la adresa mediului de securitate, precum şi atribuţiile Serviciului pe linia prevenirii şi combaterii acestora. Un subiect aparte al dialogului  va constitui evoluţia fenomenului terorist şi rolul societăţii în prevenirea acestui flagel.

 

De asemenea, participanţii vor afla lucruri inedite despre semnificaţiile, deseori ascunse,  ale profesiei de ofiţer de informaţii şi se vor familiariza cu rigorile, valorile şi tradiţiile Serviciului de Informaţii şi Securitate.


       

18 octombrie 2016