User menu

Decretul Preşedintelui RM privind simbolurile corporative ale SIS

La 20 decembrie 2013, în temeiul art.88 lit.j) din Constituţia Republicii Moldova, art.6 alin.(5) şi (6) din Legea cu privire la simbolurile publice şi al art.44 din Legea privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate, Preşedintele Republicii Moldova Nicolae TIMOFTI a emis Decretul nr. 923-VII privind unele simboluri corporative ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul  Oficial nr. 304-310/844 din 27.12.2013).

 

Totodată, în ansamblu de circumstanţe care însoţesc contextul documentelor instituţionale definitoriiStrategia de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate, implicit Planul de Acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a SIS pentru anii 2014 – 2018, aprobate prin Hotărârea nr. 230 din 10.10.2013 de către Parlamentul Republicii Moldova,au fost instituite următoarele simboluri corporative ale SIS:

 

a) însemnele heraldice: stema şi emblema;

b) însemnul vexilologic: drapelul

c) însemnele uniformistice: (I) cocarda de chipiu şi beretă; (II) insigna de petliţă; (III) insigna de epolet şi (IV) ecusonul de mânecă (stângă) pentru uniforma ofiţerului de informaţii şi securitate.

 

Conform decretului menţionat, simbolurile corporative urmează să fie înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova. La fel, a fost aprobat Regulamentul privind utilizarea simbolurilor corporative (stema, emblema şi drapelul) ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. Toate acestea pot vi vizualizate în anexele ataşate la prezentul comunicat de presă.

 

Culoarea albastră (azurul) a scutului heraldic şi a pânzei drapelului (în drapel, de nuanţa culorii albastre din Drapelul de Stat al Republicii Moldova) este o culoare tradiţională prin care se identifică Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova – organ de stat specializat în domeniul asigurării securităţii statului. Ea marchează ataşamentul faţă de tradiţie şi principiul continuităţii în apărarea intereselor statului şi ale cetăţenilor, deschiderea umană şi rămâne o chezăşie a activităţii utile şi conforme cu principiile societăţii civile. În heraldică, albastrul mai simbolizează fidelitatea şi perseverenţa şi este asociat cu azurul cerului, cu ideea de pace, de apartenenţă la civilizaţia europeană.

Mobila principală a stemei este o stea cu opt raze de formă specială. Cele două raze vertic alungite ale astrului semnifică activitatea de informaţie şi contrainformaţie ca direcţii principale de activitate a Serviciului.

Aurul stelei exprimă strălucirea, excelenţa şi înaltul profesionalism al colaboratorilor Serviciului.

Scutul“peste tot” care încarcă astrul, preluând stema mică a Republicii Moldova, semnifică apartenenţa Serviciului la sistemul autorităţilor publice de nivel naţional ale Republicii Moldova şi calitatea de atribut de importanţă vitală al statalităţii.

Emblema Serviciului repetă ca formă, compoziţie şi semnificaţie mobilele scutului heraldic şi este destinată lărgirii câmpului simbolic de aplicare.

Drapelul Serviciului a fost elaborat în baza stemei, prin metoda desfăşurării câmpului heraldic în câmp vexilar.

 

Astfel, prin modificarea nu doar aconţinutului, dar inclusiv a formei, se tinde cu străduinţă către transformarea SIS într-o organizaţie mai uşor adaptabilă, puternic ancorată în organizarea pe baze noi a conceptului modern de “intelligence“, care – prin definiţie – presupune dobândirea, culegerea, procesarea, analiza integrată şi planificarea strategică a produsului informativ şi contrainformativ.

 

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.923-VII din 20 decembrie 2013 a intrat în vigoare pe 27 decembrie 2013 odată cu publicarea sa în “Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.

 

„09” ianuarie 2014